المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 فاز (زنگ تفريح شماره‌ي 195)
فاز (زنگ تفريح شماره‌ي 195)زنگ تفريح فيزيك
اختلاف فاز

 

فاز

 

 

 

 

 

 

 

وقتي در مدار AC مقاومت يا القاگر باشد، جريان و ولتاژ همزمان قله‌ي بيشينه ندارند. كسر تناوب بين قله‌ها برحسب درجه را اختلاف فاز مي‌ناميم. اختلاف فاز كمتر يا مساوي 90 درجه است. معمول است كه زاويه را براي ولتاژ جريان استفاده ‌كنيم. اين باعث مي‌شود القاگر جراين كُند ‌كند و فاز مثبت براي مدار القاگر داشته باشيم. فاز براي مدار خازن منفي است وقتي جريان زياد مي‌شود. براي به‌خاطر سپردن آن از بازي با حروف استفاده مي‌كنيم ELI the ICE man تا علامت مثبت و منفي يادمان بماند. فاز را مي‌توانيم با رابطه‌ نموداري فاز نشان دهيم.
نمودارهاي فاز
برخي اوقات اگر فاز را با بردار در صفحه نشان دهيم مفديتر است. چارچوب معمول براي فاز صفر محور مثبت x  است كه با مقاومت مدار زماني كه ولتاژ و جريان با مقاومت در يك صفحه هستند ارتباط دارد. طول فاز متناسب است با مقدار كميت و زاويه‌اش با فازش كه با جريان در مقاومت رابطه دارد. نمودار براي RLC سري مشخه‌هاي اصلي نمودار را نشان مي‌دهد.
توجه داريد كه زاويه‌ي فاز، اختلاف فاز بين ولتاژ و جريان در مدار AC زاويه فاز همراه با امپدانس Z مدرا است (زنگ تفريح بعدي).
 
ELI the ICE man 

 

1390/1/26لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4633
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4633