المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 مدار RLC موازي (زنگ تفريح شماره‌ي 198)
مدار RLC موازي (زنگ تفريح شماره‌ي 198)زنگ تفريح فيزيك
مقدمات مدار

 

مدار RLC موازي
 
 
 
 
 
پيدا كردن امپدانس مدار RLC موازي خيلي سخت‌تر از پيداكردن امپدانس سري RLC است. به اين دليل است كه هر شاخه از مدار يك  زاويه‌ي فاز دارد و نمي‌توان به روش ساده‌اي آنها را تركيب كرد. امپدانس شاخه‌هاي موازي درست مثل بستن مقاومت‌هاي موازي است:
در مدار RL و
در مدار RC
 
ولي اگرچه بزرگي شاخه‌هاي امپدانس قابل محاسبه است. ولي مستقيماً مي‌توان به روش بالا آنها را باهم تركيب كرد چون در فازهاي مختلفي نسبت به هم هستند و مستقيماً بهم اضافه نمي‌شوند. اين معما به روش امپدانس مختلط به‌راحتي قابل انجام است.
 
 RLC موازي: روش امپدانس مختلط
وقتي امپدانس‌هاي مختلط شاخه‌هاي مدار موازي RLC تركيب مي‌شوند، امپدانس معادل به شكل زير در مي‌آيد:
وقتي اين فرمول نسبت‌دهي شد و به شكل استاندارد درآمد:
آنگاه امپدانس برحسب اُهم و فاز را مي‌توان محاسبه كرد. با شرط xeq=0 فراكلنس تشديد را محاسبه مي‌كنيم. فرمولهاي نهايي اين محاسبات كمي طولاني هستند.
فرمول‌هاي RLC موازي
امپدانس‌هاي مختلط مدار RLC موازي به صورت زير در مي‌آيد:
وقتي نسبت‌دهي مي‌شود، مؤلفه به صورت زير در‌مي‌آيند:
....................................................................................................
نسبت‌دهي اعداد مختلط
 
براي يافتن مخرج مشترك مناسب كسر زير از كسر مختلط مخرج استفاده مي‌كنيم تا مخرج مختلط نباشد:
 
در نهايت فرمول زير بدست مي‌آيد كه كسرها از هم جدا شده‌اند و براي راحتي و كوتاه شدن صورت مختط يك رابطه‌ي مستقيم جبري و نه يك كسر بدست بيايد. هرچند در محاسبات بايد كسر را حساب كنيم. ولي در محاسبات و ضربو تقسيم‌ها و صورت فرمول ها اين روش بسيار مفيد است.

1390/2/13لينک مستقيم

فرستنده :
رضا HyperLink HyperLink 1397/1/1
مـتـن : کامل بود ممنون.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1393/1/22
مـتـن : عالی بود

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3325
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3325