المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 مدار RLC سري (زنگ تفريح شماره‌ي 197)
مدار RLC سري (زنگ تفريح شماره‌ي 197)زنگ تفريح فيزيك
مقدمات مدار

 

مدار RLC سري
 
 
 
 
 
 
 
مدار سري RLC مثال مهمي از مدار تشديدي است. حداقل امپدانس را در فركانس تشديد دارد (Z=R) و زاويه‌ي فاز در تشديد برابر صفر است.
 
يك راه براي به تصوير كشيدن رفتار اين نوع مدارها دستگاه نمودار فازي است كه در شكل مي‌بينيد. نمودار فاز در يك فركانس كه تشديد القايي بيش از تشديد خازن است. چنين اتفاقي در فركانس بالاي تشديد اتفاق مي‌افتد.
 
امپدانس سري RLC
فركانس وابسته به امپدانس در مدار سري RLC:
1390/2/6لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  882
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  882