المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 موتور و مولدAC (زنگ تفريح شماره‌ي 201)
موتور و مولدAC (زنگ تفريح شماره‌ي 201)زنگ تفريح فيزيك
نيرو محركه، كاردبرد مدار AC، مولد، موتور

 

AC موتور و مولد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موتور AC

درست مثل موتور DC (زنگ تفريح بعدي)، با گشتاور روي سيم‌پيچ، جريان از سيم‌پيچ مي‌گذرد. وقتي جريان نوسان دارد، موتور به نرمي با فركانس موج سينوسي شروع به حركت مي‌كند. اين را موتور سينكروتون مي‌ناميم. بيشتر معمول است كه از موتور القايي استفاده شودكه جريان الكتريكي با چرخش سيم‌پيچ توليد مي‌شود و از روش مستقيم براي توليد جريان استفاده نمي‌كنند.
يكي از اشكالات اين نوع موتور AC جريان بالايي است كه بايد در نقاط تماس در حال چرخش جريان يابد. گرم شدن نقاط تماس باعث هدر رفتن انرژي و كاهش زمان كاركرد موتور مي‌شود. در موتورهاي AC معمولي ميدان مغناطيسي را آهنرباي مغناطيسي با همان ولتاژ سيم‌پيچ موتور توليد مي‌كند. سيم‌پيچ‌ها كه ميدان مغناطيسي توليد مي‌كنند، گاهي استاتور (بخش بدون حركت موتور) شناخته مي‌شوند و سيم‌پيچ‌ها و هسته‌ي جامد در حال چرخش آرماتور ناميده مي‌شود.
 در يك موتور AC تغييرات ميدان مغناطيسي هم سينوسي است.
 
 
 
 
ژنراتور (مولد) AC
با چرخش سيم‌پيچ در ميدان مغناطيسي نيرو محركه‌ در هردو طرف سيم‌پيچ ايجاد مي‌شود. وقتي مؤلفه‌ي سرعت عمود بر تغييرات سينوسي با حركتِ ميدان مغناطيسي مي‌شود، ولتاژ توليدي سينوسي يا AC است. اين روند را مي‌توان با قانون فارادي موقع چرخش سيم‌پيچ با تغييرات شار مغناطيسي از سيم‌پيچ توصيف كرد.
 
 
 
ژنراتور و موتور
 
هندل را مي‌توان براي توليد ولتاژ و راه انداختن موتور استفاده كرد. اين خود مثالي است از تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي و برعكس.
 
 
 
وقتي موتور در حال كار است، درست مانند مولد عمل كرده و توليد نيروي محركه درجهت عكس مي‌‌كند. از طريق قانون لنز نيروي محركه‌ي توليد شده در مقابل تغييراتي كه ايجاد مي‌شود مقاومت مي‌كند. اگر موتور بارگذاري نشود، نيروي محركه‌ي توليدي تقريبا با ولتاژ ورودي به تعادل مي‌رسد و فقط كمي جريان ايجاد مي‌شود. كه در سيم‌پيچ جريان يافته و توان الكتريكي به مكانيكي تبديل مي‌شود.
1390/3/2لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.