المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 اصل پاسكال (زنگ تفريح شماره‌ي 203)
اصل پاسكال (زنگ تفريح شماره‌ي 203)زنگ تفريح فيزيك
فشار، اصل پاسكال، اندازه‌گيري فشار
محاسبه‌ي فشار سيال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فشار در سيال تقريباً ساكن بدون كاهش منتقل مي‌شود.
 
 
فشار بيروني به همه‌ي قسمت‌هاي سيال وارد مي‌شود و سبب مي‌شود كه نيروي بزرگي (اصل فشار هيدروليك- زنگ تفريح بعدي). فشار در كف بطري برابر است با فشار بيروني بر بالاي سيال بعلاوه‌ي فشار سيال ساكن از وزن مايع.
 
 
چگونه كف ظرف را از آن جدا كنيم؟
 
با توجه به نكته‌اي كه گفتيم، يك مثل نه چندان كاربردي ولي جالب اصل پاسكال كندن كف ليوان يا بطري از آن است. اگر بطري كاملاً پُر از آب باشد، هر فشاري كه به بالاي ليوان وارد شود، بدون كاهش به كف بطري يا ليوان منتقل مي‌شود. نيروي چند برابر شده مي‌تواند باعث كنده شدن كف بطري شود.
 
 
 
 
فشار سيال ساكن
 
فشار وارد بر سيال ساكن فقط بستگي به عمق سيال، چگالي سيال و شتاب گرانش دارد. فشار در سيال ساكن از وزن سيال ناشي مي‌شود. فشار وزن ستون مايع به مساحت A و ارتفاع h چنين بدست مي‌آيد:
 
 
 
 
 
 

مهم‌ترين نكته درباره‌ي اين رابطه اين‌ست كه چيزي را در خود ندارد. فشار سيال در يك عمق مشخص بستگي به جرم كُل با حجم كُل مايع ندارد. رابطه‌ي بالا براي ستون هندسي ساده است.

 

 

 

رابطه‌ي فوق اغلب براي اندازه‌گيري فشار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعد از وارد كردن داده‌ها، هركدام از پارامترهاي زير را بايد محاسبه كرد:

 

 

براي سادگي ارتفاع ستون يك مايع مشخص معمول است كه برحسب ارتفاع بيان كنيم مثلاً ميلي‌متر جيوه، يا سانتي‌متر آب و غيره. فشارها اغلب با مانومتر (زنگ تفريح‌ 205) برحسب ارتفاع مايع اندازه‌گيري مي‌شوند.
 

 
 
 
1390/3/16لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.