المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 لنگش (زنگ تفريح شماره‌ي 207)
لنگش (زنگ تفريح شماره‌ي 207)زنگ تفريح فيزيك
حركت چرخشي، رقص‌محوري،‌حركت چرخشي
 لنگش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بردارهاي چرخش
 
 
حركت چرخشي درجهت حركت است و ذاتاً فرايند برداري است. ولي جهت حركت نقطه‌اي روي چرخ در حال چرخش به‌طور پيوسته عوض مي‌شود و نمي‌توان مسير آن را به‌راحتي دنبال كرد. تنها جهت ثابت براي يك چرخ محور چرخش آن است، پس منطقي است جهت اين محور را به‌عنوان جهت سرعت زاويه‌اي انتخاب كنيم. در تصوير سمت چپ دو جهت را مي‌توانيم اختيار كنيم. معمول است كه از قانون دست راست براي تعيين جهت كميت‌هاي زاويه‌اي استفاده كنيم.
 
 
جهت كميت‌هاي زاويه‌اي
 
 

بعنوان مثال جهت كميت‌هاي زاويه‌اي بردار سرعت زاويه‌اي را در‌نظر بگيريد. اگر نيرويي مماسي به چرخ وارد شود و به آن سرعت بدهد، تغيير در سرعت زاويه‌اي را سبب شده و شتاب زاويه‌اي در جهت محور بجود مي‌آيد. قانون دوم نيوتن براي چرخش گشتاور در جهت محور است. تكانه‌ي زاويه‌اي هم در همين جهت خواهد بود. بنابراين در اين مثال همه‌ي كميت‌هاي زاويه‌اي در جهت محور عمل مي‌كنند.

 
تغيير تكانه زاويه‌اي
نيروي مماسي به چرخ گشتاوري در امتداد محور (شكل) ايجاد مي‌‌ كند. تغيير تكانه‌ي زاويه‌اي در‌امتداد محور و چرخ،‌سرعت زاويه‌اي را افزايش مي‌دهد. با اين ‌حال اگر جهت گشتاور عمود بر محور چرخ باشد كمي پيچيده مي‌شود. سرعت زاويه‌اي عمود بر بردار سرعت زاويه‌اي بوده و تغيير جهت و نه مقدار آن تغيير مي‌كند. حركت نهايي چرخ حول محور عمودي را حركت تقديمي مي‌ناميم.
 

1390/4/10لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.