المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 صندلی چرخان (زنگ تفریح شماره ی 211)
صندلی چرخان (زنگ تفریح شماره ی 211)زنگ تفريح فيزيك
گشتاور، تکانه ی زاویه ای، نیرو
صندلی چرخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر وزنه ها به صورت زیر کنار هم قرار گیرند و دستان شما جمع شوند، گشتاور لختی خیلی کوچک می شود.
بقای تکانه زاویه ای اینجا حکم می کند که سرعت زاویه ای باید افزایش پیدا کند.


 

گشتاور لختی وقتی وزنه ها به شکل زیر گرفته شوند، بزرگ خواهد بود.
 برای تکانه زاویه ای مشخص سرعت زاویه آی نسبتا کوچک است.

اگر وزنه ها به صورت زیر کنار هم قرار گیرند و دستان شما جمع شوند، گشتاور لختی خیلی کوچک میشود.
بقای تکانه زاویه ای اینجا حکم می کند که سرعت زاویه ای باید افزایش پیدا کند.

 

 

 

 

 

 

 

  یک چرخ دوچرخه را در نظر بگیرید. اگر مطابق شکل محور را طور بگیرید که چرخ افقی باشد (شکل) و از زیر محور زیرین آن را بگیرید و چرخ بچرخد، صندلی شما ثابت و بدون حرکت می ماند و تکانه زاویه ای به سمت بالاست.

اگر چرخ را برعکس بگیرد ایندفعه جهت تکانه زاویه ای به سمت پایین خواهد بود. ولی تا زمانی که گشتاور نیروی قابل توجهی به آن وارد نشود اتفاقی نمی افتد و جهت تکانه زاویه ای مثل حالت دیگر به سمت بالاست.
وقتی به مقدار قابل توجهی رسید صندلی و شما به تکانه زاویه ای دوبرابر چرخ در حال چرخش می چرخید.

 یک چرخ دوچرخه را در نظر بگیرید. اگر مطابق شکل محور را طور بگیرید که چرخ افقی باشد (شکل) و از زیر محور زیرین آن را بگیرید و چرخ بچرخد، صندلی شما ثابت و بدون حرکت می ماند و تکانه زاویه ای به سمت بالاست.

 

 

 

 

 

 

 

1390/5/3لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3343
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3343