المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 يخچال (زنگ تفريح شماره‌ي 216)
يخچال (زنگ تفريح شماره‌ي 216)زنگ تفريح فيزيك
موتور گرمايي، يخچال،‌ انتقال انرژي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جريان هواي گرم

اگرچه انرژي دروني همزمان از دو منطقه سرد به گرم جريان پيدا نمي‌كند، ولي با انجام كار مي توانيم نيرويي وارد كنيم. يخچال‌ها و پمپ‌هاي گرمايي مثال‌هايي از موتورهاي گرمايي هستند كه سبب مي‌شوند انرژي از منطقه سرد به گرم حركت كند. معمولاً اين كار با هدف تغيير فاز انجام مي‌شود. يعني مايع يخچال بايد بخار شده و انرژي آزد كند تا يخچال خنك شود. سپس متراكم شده و با نيرويي كه به آن وارد مي‌شود، و با رفتن بخار گرمايي به منطقه گرم در آن منطقه چگاليده مي‌شود.

 

 

يخچال

اگر دست خود را كنار يخچال در حال كار بگذاريد، متوجه مي‌شويد كه اين منطقه گرم‌تراز دماي اتاق است. يا ممكن ببينيد كه يخچال هواي گرم بيرون مي‌دهد كه در ارتفاع ك نزديك پاي‌تان حس مي‌كنيد. هنوز داخل يخچال خيلي سرد است! يخچال از محتويات داخل يخچال انرژي‌مي‌گيرد، آن‌ها را سرد مي‌كند و گرما را به بيرون منتقل مي‌كند. درست مثل كولرهاي گازي.

يخچال موتوري گرمايي است كه كاري انجام مي‌دهد و گرما را از محيط داخلي‌اش گرفته و به منطقه سردتر مي‌برد و با دماي بالاتر بيرون مي‌دهد.

 يخچال‌ها از هيدروكربن‌هاي فلوئوريد تحت عنوان فرئون-12 و فرئون-22 و غيره استفاده مي‌كنند كه مي‌توان به آن نيرويي وارد كرد كه بخار شود و سپس با بالا و پايين بردن فشار به‌طور پيوسته چگاليده شود. با آزاد كردن گرماي بخار براي پمپ انرژي از منطقه سردتر به گرم‌تر مي‌توان استفاده كرد.

حالت‌هايي در يخچال‌ها وجود دارد كه در كولرها و پمپ‌هاي گرمايي هم استفاده مي‌شود و از همين اصل پيروي مي‌كند. اگرچه اين فرايند خيل خوب كار مي‌كند و چند دهه هست كه استفاده مي‌شده، ولي مشكل اينجاست كه فلوئوريد هيدروكربن در آزاد شده و لايه‌ي ازن را از بين  مي‌برد. بنابراين محدوديت‌هاي بيشتر و بيشتري در استفاده از آن وجود دارد. 

1390/6/16لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3182
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3182