المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 برخورد غول‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 222)
برخورد غول‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 222)زنگ تفريح فيزيك
نجوم، اخترفيزيك
برخورد غول‌ها 

 

 

 

  كهكشانها با هم خيلي فاصله دارند ولي زماني كه عالم اينقدر وسيع نبود و كهكشانها بهم نزديك‌تر بود،جاذبه‌شان باعث مي‌شد بهم برخورد كنند يا از كنار هم بگذرند! بين اينهمه كهكشان كه تعدادشان به ميلياردها مي‌رسد، خيلي كم پيش مي‌آيد كه كهكشانها تصادم داشته باشند يا از نزديك هم عبور كنند. فاصله‌شان مثل فاصله دو زمين فوتبال در دو نقطه خيلي دور از هم در دو شهر مختلف يا يك شهر بزرگ است.

ولي اخترشناس در عكس‌ها نشان مي‌دهد، كهكشانهايي هستند كه زماني بهم برخورد كرده‌اند و ما آنها را رصد كرده‌ايم و عكس گرفته‌ايم. برخورد كهكشان‌ها بايد جالب باشد. آنهمه ذرات و غبار و ستاره و سياره و اجتماع ستارگان و ابرهاي گازي كه عامل تشكيل ستارگان هستند در اين رويداد بهم مي‌خورند! چه اتفاقي مي‌افتد؟ انفجارهاي عظيم؟ نه!

آنقدر فاصله ستارگان و سياراتشان از ستارگان ديگر دور هست كه اصلاً‌ بهم برخورد نمي‌كنند! يعني تقريباً بهم برخورد نمي‌كنند! عجيب است؟ شايد عجيب باشد فرض كنيد دوبالون در آسمان در دو شهر دور از هم باشند حالا اگر تعدادي بالون در اين فاصله از آسمان ميان اين دو شهر عبور كنند. احتمال خيلي كمي وجود دارد كه بالون‌هاي جديد به دو بالون ديگر در آسمان برخورد كنند. فاصله‌شان خيلي زياد است؟ تلسكوپ‌هاي بزرگ كهكشانهاي زيادي را پيدا كرده‌اند كه ظاهراً بهم برخورد كرده‌اند.

وقتي كهكشانها بهم برخورد مي‌كنند ستارگان و ابرها و سياراتشان از كنار هم عبور مي‌كند ولي جاذبه‌‌شان حكمت است در جاهايي كه ستاره زياد است آنها را بهم نزديك كند. تعدادي از كهكشانها از برخورد دو يا چند كهكشان شكل گرفته‌اند. هسته كهكشانها بهم نزديك مي‌شود. اين برخوردها خيلي سريع نيست يعني مثل دو ماشين كه بخاطر سرعت زياد بهم برخورد مي‌كنند در سريع اتفاق نمي‌افتد، صدها ميليون سال طول مي‌كشد تا دو كهكشان از هم عبور كنند يا برخورد كنند. كهكشان گرداب يكي از اين‌هاست. 

 

 


اگر يك كهكشان بزرگ به كهكشان كوچك برخورد كند آن را مي‌بلعد چون كهكشان كوچك جاذبه‌اش و وزنش خيلي ضعيف‌تر از كهكشان بزرگتر است.

 

 

 

ابرهاي ماژلاني هم به احتمال زياد از مركز را ه شيري گذشته‌اند. عكسهاي جالبي از كهكشانهاي برخوردي دارد كه اينجا هم مي‌بينيد گرفته شده است.


 

ابر ماژلاني كوچك كه در نيم‌كره جنوبي ديده مي‌شود و جزو اقمار كهكشان راه شيري است.

1390/8/9لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:   3719
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3719