المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 لاستيك صاف(زنگ تفريح شماره‌ي 223)
لاستيك صاف(زنگ تفريح شماره‌ي 223)زنگ تفريح فيزيك
فشار جو، فشار پيمانه‌اي (درجه‌اي)
لاستيك صاف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آيا لاستيك صاف ماشين‌تان فشار هواي صفر دارند؟ اگر كاملاً تخت باشند، همچنان فشار هوا در آن هست. براي اطمينان، كه فشار هواي صفر در آن مي‌تواند مفيد باشد،‌ و عدد غشارسنج براي لاستيك ماشين بايد روي صفر پوند بر اينج مربع باشد (دستگاه‌هاي فشارسنج معمولاً با اين واحدها كار مي‌كنند)، بيشتر فشارسنج‌ها بيشتر درجه‌ها فشار اضافي يعني فشار جو را هم جمع مي‌كنند و نتيجه‌اي كه مي‌بينيم فشار لاستيك نيست، كه به اين فشار اضافي فشار پيمانه‌اي مي‌گوييم. براي اندازه‌گيري مفيد براي هدف‌هاي كاربردي روزانه، بايد فشار مطلق را براي مواردي مثل گازايده‌‌آل تبديل كنيم.  
 
 
وقتي خلاً نسبي زير مقدار جو باشد، كلمه‌ي تركيبي فشار منفي اغلب استفاده مي‌شود. در دستگاه‌هاي درجه‌اي از عدد منفي معمولاً استفاده نمي‌شود. يقيناً هيچ فشار منفي در كار نيست، ولي كاهش كمِ فشار عموماً باعث جريان پيدا كردن سيال در اسپري در كاربراتور خودرو و بسياري از دستگاه‌هاي مشابه مي‌شود. در مورد تنفس مي‌گوييم كه حنجره فشار منفي حدود 4 ميلي‌متر جيوه توليد مي‌كند تا هوا را بكشد و اين يعني 4 ميلي‌متر جيوه فشار هواي اطراف كم مي‌شود.
 وقتي دستگاهي در فشار جوي شبيه تصوير باشد، فشار پيمانه‌اي اصطلاحاً صفر است. در اين تصوير دستگاه باز بوده كه در تعادل با فشار جو قرار گرفته است. در تصوير راست،‌ دستگاه بسته بوده و پيستون تا زماني كه فشار به حدود  15 پوند بر اينچ مريع (حدود 105 پاسكال) برسد، به سمت پايين حركت مي‌كند. اين يعني فشار مطلق با فشرده شدن گاز به نصف حجمش دوبرابر حدوداً دوبرابر خواهد شد. 
 
 
 
 

1390/8/15لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.