المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 Xerography- خشك نگاري (زنگ تفريح شماره‌ي 247)
Xerography- خشك نگاري (زنگ تفريح شماره‌ي 247)زنگ تفريح فيزيك
فتوكپي، پرينت ليزري

 

خروگرافي كلمه‌اي يوناني است به معناي خشك‌نگاري. يعني بدون جوهر يا هر مايع ديگري كه روي كاغذي نوشته يا چاپ شود.

فرايند خروگرافي براي فوتوكپي‌ها و پرينترهاي ليزري استفاده مي‌شود، كه از نيروي الكتريكي براي چاپ استفاده مي‌كنند. در تصوير الف، سطح استوانه‌اي عايقِ درام بار مثبت گرفته است. اين باردار شدن، بوسيله‌ي ميله‌ يا سيم فلزي القا شده است. درام سطحي از جنس خاص سلنيم يا ديگر مواد فوتورسانا با ويژگي‌هاي غيرمعمول دارد، و وقتي نور مي‌بيند آن را رسانا مي‌كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين ويژگي بوجود آمدن تصوير بار را از طريق تاباندن نور يا ليزر ميكروپردازنده روي درام در پرينتر ليزري ممكن مي‌كند. باري كه روي سطح رسانا نشانده مي‌شود، با الكترون‌هاي فلز، زير لايه‌ي فوتورسانا خنثي مي‌شود. فقط مناطق تاريك عايق لايه‌ي بار مثبت خود را نگه‌ مي‌دارند (شكل ب). سپس، شيشه‌ي كوچك، يا پلاستيك حامل ذرات، هركدام با بار منفي به تونر مي‌چسبند، و آرام آرام روي درام قرار مي‌گيرند. ذرات تونر كه به مناطقي از درام چسبيده يا جذب شده‌اند كه در طرف بارهاي مثبت يعني همان در مثال‌هاي زير مي‌بينيم كه دافعه ذرات تونر، در مناطق تصوير تاريك، يكنواخت مي‌ماند. كاغذ دريافت كننده‌ي تصوير نهايي، بار مثبت گرفته، و ذرات تونر را جذب مي‌كند. پودري روي كاغذ ايجاد مي كند. كه همان خشك‌نگاري يا تصوير خشك بدون جوهر است. درنهايت ذرات تونر با رولر داغ رويتصوير قرار دارند.

 كاغذ تثبيت شده، و ذرات تونر روي پلاستيك سياه ذوب مي‌شود كه به كاغذ چسبيده‌اند.

به‌عنوان مثال فرض مي‌كنيم، دو ذره‌ي تونر جداي از هم با فاصله‌ي 5-10* 1.2 متر داريم. هركدام از آن‌ها بار منفي 14-10* 3.0- كولن داشته باشند. نيروي الكتريكي اين‌دو به‌قرار زير است:


ذرات را نقطه‌اي در نظر گرفتيم. علامت مثبت نشان مي‌دهند كه نيرو دافعه است. اين دافعه به ذرات تونر كمك مي‌كند كه پراكنده شوند. بنابراين در يك نقطه جمع نمي‌شوند. 

 

در تصوير پايين، شبيه سازي ميكروگراف ذرات تونر را مي‌بينيد. آرايش ذرات تونر، يكي در مركز هگزاگونال و 6 ذرات تونر ديگر در اطراف با زاويه‌هاي مشخص قرار گرفته‌اند. اگر ذرات تونر بارهاي برابر هم حمل كنند،‌ و آرايش‌شان دقيقا به‌صورت شكل فوق باشد، نيروي برايند، در مركز با فرض ساده سازي مثل اينكه 6 ذره فقط به ذره‌ي مركزي نيرو وارد مي‌كنند، ‌به اين صورت خواهد شد:

 

بارهاي مشابه نيروي دافعه بهم وارد مي‌‌كنند، پس نيروي وارد بر ذره‌ي مركزي مستقيماً به سمت همان ذره از طرف هر كدام از 6 ذره‌ي هگزاگونال است. چون ميزان بار و اندازه‌ي ذرات مشابه فرض شده، نيروي برابري هم وارد مي‌كنند. شكل تصوير ب بردارهاي نيرو را هم نشان مي‌دهد. اين بردارها همديگر را خنثي مي‌كنند. مثلاً بردار 1 و 4 همديگر را خنثي مي‌كنند.

اين نيرو‌ها نه فقط آن‌ها را جداي از هم بلكه اين تركيب را مقاوم نگه مي‌دارد. 

 

1391/4/17لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  604
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  604