المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 طوفان الكتريكي (زنگ تفريح شماره‌ي 249)
طوفان الكتريكي (زنگ تفريح شماره‌ي 249)زنگ تفريح فيزيك
ميدان الكتريكي،‌ بار نقطه‌اي، باردار شدن ابرها
 
 
توزيع بار الكتريكي در طوفان‌هاي الكتريكي تقريباً بارهاي نقطه‌اي در نقاط مختلف است. همانطور كه در شكل مي‌بينيد، توزيع بار شامل 40+ كولن در ارتفاع 10 كيلومتر و بار 30- كولن در ارتفاع 4 كيلومتر از كُل ابر طوفاني است. مي‌خواهيم مؤلفه‌هاي عمودي و افقي ميدان الكتريكي كه اين دو توزيع بار را بوجود آورده‌اند، در نقطه‌ي p بدست آوريم به ارتفاع 10 كيلومتر و فاصله‌ي افقي 6 كيلومتري سمت راست برداري بدست آوريم.
 
 
 
در نقطه‌ي p باز Q1=+40C ميدان الكتريكي توليد مي‌كند كه در جهت اين بار است، و بار Q2=-30C ميدان الكتريكي به سمت آن بار ايجاد مي‌كند. ميدان الكتريكي كُل جمع برداري اين دو ميدان مجزاست.
 
اگر h نشان‌دهنده‌ي اختلاف ارتفاع بين بارها و d يعني فاصله‌ي افقي در نقطه p باشد، فاصله‌ي شعاعي از بار Q1 و Q2 تا p به ترتيب d و  است. از معادله‌ي اصلي ميدان الكتريكي در قانون كولن داريم:
 
 
 (در معادله‌ي دوم بار Q2 هست و نه Q1) شكل دوم تجزيه برداري مؤلفه‌هاي افقي (x) دو ميدان مجزاي الكتريكي را مي‌بينيم كه E1 و E2cosθ- هستند؛ مؤلفه‌هاي عمودي 0 و E2sinθ- هستند. پس مي‌توانيم ميدان كُل را چنين بدست آوريم:
 
 
 
و براي اين مثال،‌ اعداد را d=h=6km، و درنتيجه زاويه 45 درجه است.
 
 
و
 
بنابراين،  مقدار ميدان الكتريكي: 
 
1391/5/15لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  603
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  603