المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 توربين‌هاي هيدروالكتريك (زنگ تفريح شماره‌ي 42)
توربين‌هاي هيدروالكتريك (زنگ تفريح شماره‌ي 42)زنگ تفريح فيزيك
تبديل انرژي مكانيكي آب به برق

توربين‌هاي هيدروالكتريك 

 

نيروي هيدروالكتريك انرژي است كه با حركت آب الكتريسيته توليد مي‌كند. سوخت اين ماشين هيدروليكي قابل بازيافت و بدون هزينه است. مزيت ديگر اين ماشين اين‌است كه هيچ تاثيري در آلودگي هوا ندارد.

در يك سيستم هيدروالكتريك سدها در مقابل رودخانه‌ها بنا مي‌شوند. جهت و توان اين ماشين بستگي به سرعت آب در توربين‌ها و چرخاندن ژنراتورها و توليد برق است. اختلاف بين سطوح آب بالا و پايين توربين و ميزان شار آب كه با توان توليدي محاسبه مي‌شود.


ماشين‌هايي كه بر اين اساس كار مي‌كنند، شاري از جريان طبيعي آب را در بر خواهند داشت. اين مسأله پتانسيل توليد برق آنها را كه كنترل شده است، بسيار كاهش مي‌دهد؛ بدين علت كه اين شار معمولا در طول سال تغيير مي‌كند. براي دوري از اين اثر نامطلوب، برخي از سدها، آب، بالاي سد نگه‌داري ‌مي‌شود. براي محاسبه‌ي توان الكتريكي توليدي در ماشين‌هاي هيدروالكتريك از فرمول تقريبي ساده‌اي مي‌توان استفاده كرد:
P=hrk

 

p توان برحسب وات، h ارتفاع آب برحسب متر، r شار يا ميزان جريان آب برحسب متر مربع در ثانيه، و k ضريب تبديل 7500 وات است (با اين فرض كه ضريبر مؤثر حدود 76.5 درصد و شتاي گرانش 9.81 متر بر مجذور ثانيه و آب تازه با چگالي 1000 كيلوگرم در متر مربع مي‌باشد. نفوذ پذيري آب در توربين‌هاي بزرگ و جديد بالاتر است. توليد برق ساليانه در هر منطقه ار اين طريق بستگي به ميزان آب ذخيره شده دارد.

مهم‌ترين ايراد چنين روشي در توليد برق، بستگي آن به ميزان بارش ساليانه است. و نيز در برخي از مولدهاي برق هيدروالكتريك آب خروجي از توربين‌ها گرم‌تر از آب ورودي است. بنابراين ممكن است كمي روي دماي محيطي تاثير گذاشته و يا در فصل زمستان مانع از سرماي لازم و روند طبيعي اين فصل شود. و جالب‌تر اينكه باعث كوچ بيش از اندازه پرندگان به سمت منطقه فوق مي‌گردد.

1386/8/23لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1394/7/13
مـتـن : perfectly

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1174
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1174