المپياد جهاني شيمي
 
 شناساگر آبی متیل «2» (مسابقه‌ی شماره‌ی 181)
شناساگر آبی متیل «2» (مسابقه‌ی شماره‌ی 181)مسابقه شيمي
تغییر رنگ
شناساگر آبی متیل «2»

  سؤال
چنانچه در  زنگ تفریح شمارهی 174 ملاحظه میشود محلول شناساگر «آبی متیل» با افزودن «دکستروز» و «پتاسیم هیدروکسید» بی‌رنگ می‌شود و  هنگامی که بهشدت هم زده شود مجددا به‌رنگ آبی باز می‌گردد. پس از چند ثانیه رنگ محلول از بین میرود و با همزدن شدید دوباره محلول بهرنگ آبی برمیگردد. این فرآیند را بارها و بارها میتوان تکرار کرد. پس از همزدنهای متوالی و زیاد، تغییر بسیار جزئی در رنگ محلول بهوجود آمده و کمرنگتر میشود. دلیل این امر چیست؟ توضیح دهید.  

 

 

1389/6/30لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  9659
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  9659