المپياد جهاني شيمي
 
 [X] (مسابقه 204)
[X] (مسابقه 204)مسابقه شيمي
تابع خطی برای غلظت X در یک واکنش

برای یک واکنش مرتبه دوم کدام‌یک از توابع [X]، رسم شده بر حسب زمان، خطی راست است؟

الف) [X]          ب) [X]2            ج) ln[X]           د) 1/[X]

 

1390/6/30لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  9585
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  9585