المپياد جهاني شيمي
 
 هیبریداسیون (مسابقه 205)
هیبریداسیون (مسابقه 205)مسابقه شيمي
هیبریداسیون کربن در یک ترکیب آلی

هیبریداسیون کربن‌های شماره 1 و 2 در هیروکربن زیر به ترتیب کدام است؟

CH3CHCH2 

الف) sp3 ، sp                     ب) sp3 ، sp2

ج) sp2 ، sp2                      د) sp ، sp2

 

1390/7/7لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1392/10/21
مـتـن : گزینه د

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1392/10/21
مـتـن : ج

فرستنده :
amin HyperLink HyperLink 1390/12/16
مـتـن : گزينه (د) صحيح است

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  8839
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  8839