المپياد جهاني شيمي
 
 مشاهدات تجربی (مسابقه 206)
مشاهدات تجربی (مسابقه 206)مسابقه شيمي
دلیل برخی مشاهدات تجربی از دید مولکولی یا اتمی

از دید اتمی یا مولکولی مشاهدات تجربی زیر را توضیح دهید.

الف) کلسیم، دی‌کلریدی جامد و بی‌رنگ تشکیل می‌دهد. در صورتی که کروم، دی‌کلرید و تری‌کلریدی جامد و رنگی تشکیل می‌دهد.

ب) اکسیژن تنها دی‌کلرید تشکیل می‌دهد، ولی گوگرد هم دی‌کلرید و هم تترا‌کلرید تشکیل می‌دهد.

پ) نقطه‌ی ذوب سدیم و منیزیم هالیدها با افزایش جرم اتمی هالید کاهش می‌یابد، ولی نقطه‌ی ذوب هالیدهای سیلیسیم، فسفر و گوگرد با افزایش جرم اتمی هالید، افزایش می‌یابد.

 

1390/7/14لينک مستقيم

فرستنده :
شکوه ارجمند HyperLink HyperLink 1390/12/16
مـتـن : الف) در اکثر یون های عناصر واسطه اوربیتال d می تواند آرایش ویژه ای پیداکند بنابراین برخی طول موج های نور سفید را جذب کرده و رنگی اند به جز مس I و روی که به علت تقارن آرایش الکترونی برانگیختگی انجام نشده و رنگی نیستند.
ب)به علت برانگیختگی و وجود اوربیتال d و قرارگرفتن در تناوب 3یک الکترون 3dمیتواند به اوربیتال با ml=-1 اتم گوگرد رفته وبا هیبریداسیون sp3d تترا تشکیل شود اما در O این امکان وجود ندارد.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3464
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3464