المپياد جهاني شيمي
 
 استوکیومتری ترکیبات (مسابقه 210)
استوکیومتری ترکیبات (مسابقه 210)مسابقه شيمي
استوکیومتری ترکیبات با توجه به ساختار الکترونی عناصر

کدام دو عنصر ترکیبی با استوکیومتری 1:2 تولید می‌کنند؟

W: 1s2 2s22p4

X: 1s2 2s22p6 3s1

Y: 1s2 2s22p6 3s2

Z: 1s2 2s22p6 3p3

الف) W،X       ب) W،Y         ج) Y،X         د) Y،Z

 

1390/8/29لينک مستقيم

فرستنده :
دانيال HyperLink HyperLink 1392/5/5
مـتـن : گزينه الف

فرستنده :
پارسا HyperLink HyperLink 1390/12/16
مـتـن : گزینه ی ((ج))

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.