المپياد جهاني شيمي
 
 نقطه ذوب و جوش محلول‌ها (مسابقه 214)
نقطه ذوب و جوش محلول‌ها (مسابقه 214)مسابقه شيمي
تغییر دمای ذوب و جوش حلال با ایجاد محلول‌ها (شیمی فیزیک)

اگر یک ماده غیرفرار در حلالی حل شود کدام گزینه مقایسه‌ی درستی بین خواص محلول با حلال خالص را به دست می‌دهد؟

 

فشار بخار

نقطه ذوب

نقطه جوش

الف)

افزایش می‌یابد

افزایش می‌یابد

افزایش می‌یابد

ب)

افزایش می‌یابد

کاهش می‌یابد

افزایش می‌یابد

ج)

کاهش می‌یابد

کاهش می‌یابد

کاهش می‌یابد

د)

کاهش می‌یابد

کاهش می‌یابد

افزایش می‌یابد

 

1390/9/30لينک مستقيم

فرستنده :
A.R HyperLink HyperLink 1390/12/16
مـتـن : جواب گزینه ب

فرستنده :
عطیه شهسواری HyperLink HyperLink 1390/12/16
مـتـن : گزینه ب

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3284
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3284