المپياد جهاني شيمي
 
Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

 اکسیداسیون الکل‌ها (مسابقه 227)
اکسیداسیون الکل‌ها (مسابقه 227)مسابقه شيمي
یکی از سوالات المپیاد شیمی کشوری 2011 آمریکا درباره‌ی واکنش اکسیداسیون الکل نوع دوم که یکی از مباحث شیمی آلی محسوب می‌شود

اکسیداسیون یک الکل نوع دو توسط K2Cr2O7 در سولفوریک اسید محصولی با کدامیک از گروه‌های عاملی زیر خواهد داد؟

1)     آلدهید

2)     کربوکسیلیک اسید

3)     استر

4)     کتون

1391/2/20لينک مستقيم

فرستنده :
larissa HyperLink HyperLink 1391/6/5
مـتـن : گزینه 4 کتون

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2196
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2196