المپياد جهاني شيمي
 اكسايش مس (زنگ تفريح شماره‌ي 71)
اكسايش مس (زنگ تفريح شماره‌ي 71)زنگ تفريح شيمي
تغيير رنگ با تغيير ليگاند كمپلكس

اكسايش مس

مس يك فلز قهوه‌اي مايل به قرمز مي‌باشد كه در سيم‌هاي الكتريكي به وفور استفاده مي‌شود. مس با نيتريك اسيد غليظ

اكسيد مي‌شود كه يون مس (II) را به وجود مي‌آورد، اسيد نيتريك به نيتروژن‌دي‌اكسيد كاهيده مي‌شود، يك گاز قهوه‌اي رنگ با بوي سوزش آور:


وقتي‌كه مس در ابتدا اكسيد مي‌شود محلول كاملا غليظ است و يون مس با يون‌هاي نيترات حاصل از اسيد كئوردينه شده‌اند

كه در ابتدا به محلول رنگ سبز و بعد رنگ قهوه‌اي سبز مي‌دهد. وقتي‌كه محلول با آب رقيق مي‌شود، مولكول‌هاي آب

جايگزين يون‌هاي نيترات مي‌شوند كه باعث تغيير رنگ محلول به آبي مي‌شود.
در محلول رقيق اسيد نيتريك واكنش اكسيد نيتريك را به همراه خواهد داشت:

طبق آنچه در شكل نشان داده شده است يك قطعه سيم مسي كه به شكل توپ درآمده، به 100 ميلي‌ليتر از محلول

‌غليظ نيتريك اسيد افزوده مي‌شود. به محض افزودن مس دي‌اكسيد‌نيتروژن به‌سرعت تشكيل مي‌شود. وقتي تمام مس

واكنش داد، محلول با آب رقيق مي‌شود كه محلول از قهوه‌اي تيره به آبي كم‌رنگ تغيير مي‌كند.
اين آزمايش با گلوله، صفحه،

ميله و يا سيم ضخيم‌تر هم قابل اجراست ولي با سرعت خيلي كمتر انجام مي‌شود.

- اسيد نيتريك بسيار خورنده است، با احتياط جابجا كنيد.
- نيتروژن‌دي‌اكسيد توليد شده در اين آزمايش سمي است؛ اين آزمايش بايد در زير هود انجام شود.

 

 

 اسيد، مس، ارلنواكنش مس با اسيد...توليد گاز NO2ادامه‌ي واكنش...خروج گاز...رقيق كردن با آبتغيير رنگ با تغيير ليگاند...جايگزيني كامل نيترات با آب

1386/10/24لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5877
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5877