المپياد جهاني شيمي
 آرايش‌هاي كريستالي (1) (زنگ تفريح شماره‌ي 74)
آرايش‌هاي كريستالي (1) (زنگ تفريح شماره‌ي 74)زنگ تفريح شيمي
مكعبي ساده

آرايش‌هاي كريستالي (1) 


اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.


چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» <
«برون‌يابي»
    - «فهميدن» >
«كاربستن»
    - «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل روابط»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي- توجه (دريافتن)
    - «آگاهي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با شبكه‌ي بلوري فلزها
    - ايجاد تجسم فضايي از ساختارهاي بلورين
    - حل مسائل مرتبط با ساختارهاي بلورين
    - آشنايي با چگونگي برخورد با مسائل شامل نامساوي‌ها
 محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
    - شيمي معدني


     براي بررسي و توصيف پيوند و ساختار كريستالي فلزي فرض مي‌شود كه اتم‌ها كروي‌اند. اين اتم‌هاي ‌كروي در آرايش‌هاي مختلفي نظم مي‌يابند. 

     برخي از آرايش‌ها از نظر بهره‌ي فشردگي از بقيه مؤثرترند. آرايش مكعبي ساده (Simple Cubic Packing) با بهره‌ي 54 درصد متراكم مي‌شود. 54 درصد از فضا توسط اتم‌ها اشغال شده در حالي كه 46 درصد آن فضاي خالي است. 

     لايه‌ي دوم مستقيما به رأس اتم‌هاي لايه‌ي اول و لايه‌ي سوم هم مستقيما به رأس اتم‌هاي لايه‌ي دوم مي‌چسبد. هر سه لايه در ساختار مكعبي ساده يكسانند. اين نوع الگو، aaa خوانده مي‌شود. 

براي ديدن هر لايه بر روي آن كليك كنيد.

           كوچك‌ترين واحد تكرار شونده در ساختار شبكه‌ي كريستالي، سلول واحد ناميده مي‌شود. براي يك سلول مكعبي ساده، واحد سلولي به‌صورت مكعب ساده است. 

     حال تعداد اتم موجود در يك سلول واحد را محاسبه مي‌كنيم: يك اتم كنجي در سلول واحد در اشتراك 8 سلول واحد است لذا براي هر سلول واحد 8/1 آن اتم  محاسبه‌شدني است. 

     در يك سلول واحد ساده، 8 گوشه وجود دارد كه با محاسبه‌ي 8/1 (يك‌هشتم) براي هر كدام، يك سلول واحد در ساختار مكعبي ساده داراي يك اتم خالص مي‌باشد.

براي ديدن سلول واحد و سهم آن از هر اتم بر روي سلول واحد كليك كنيد.


1386/11/18لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3791
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3791