المپياد جهاني شيمي
 آرايش‌هاي كريستالي (3) (زنگ تفريح شماره‌ي 76)
آرايش‌هاي كريستالي (3) (زنگ تفريح شماره‌ي 76)زنگ تفريح شيمي
تنگچين مكعبي
آرايش‌هاي كريستالي (3) 

اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.


چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» <
«برون‌يابي»
    - «فهميدن» >
«كاربستن»
    - «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل روابط»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي- توجه (دريافتن)
    - «آگاهي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با شبكه‌ي بلوري فلزها
    - ايجاد تجسم فضايي از ساختارهاي بلورين
    - حل مسائل مرتبط با ساختارهاي بلورين
    - آشنايي با چگونگي برخورد با مسائل شامل نامساوي‌ها
 محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
    - شيمي معدني

         براي بررسي و توصيف پيوند و ساختار كريستالي فلزي فرض مي‌شود كه اتم‌ها كروي‌اند. اين اتم‌هاي ‌كروي در آرايش‌هاي مختلفي نظم مي‌يابند. برخي از آرايش‌ها از نظر بهره‌ي فشردگي از بقيه مؤثرترند.
      آرايش «تنگچين مكعبي» (Cubic Close Packing) با بهره‌ي 74 درصد متراكم مي‌شود. 74 درصد از فضا توسط اتم‌ها اشغال شده در حالي كه 26 درصد آن فضاي خالي است. «تنگچين مكعبي» مؤثرترين فشردگي را در بين آرايش‌ها دارا مي‌باشد. (74%)
     لايه‌ي دوم در نصف فرورفتگي‌هاي لايه‌ي اول قرار مي‌گيرد.
     لايه‌ي سوم در فرورفتگي‌هاي لايه‌ي دوم قرار مي‌گيرد ولي در انحراف از هر دو لايه‌ي اول و دوم است. لايه‌ي سوم حفره‌هايي از لايه‌ي اول را پر مي‌كند كه توسط لايه‌ي دوم پر نشده است.
     لايه‌ي چهارم در فرورفتگي‌هاي لايه‌ي سوم قرار مي‌گيرد. آرايش آن مثل لايه‌ي اول است.
     اين الگو، abcabc ناميده مي‌شود.

براي ديدن هر لايه بر روي آن كليك كنيد.

     كوچكترين واحد تكرار شونده در ساختار شبكه كريستالي سلول واحد ناميده مي‌شود. براي آرايش تنگچين مكعبي واحد سلولي به صورت مكعبي «مركز وجوه‌پر» (face center cubic) – به اختصار f.c.c خوانده مي‌شود - است. اين به دليل آن است كه شش جايگاه در شش وجه سلول مكعبي، توسط شش اتم پر شده است. از لايه‌هاي مختلف تعداد متفاوتي از اتم‌ها در سلول واحد وارد مي‌شود؛ قسمتي از يك اتم از لايه‌هاي اول و چهارم و قسمتي از شش اتم از لايه‌هاي دوم و سوم.
     حال تعداد اتم موجود در يك سلول واحد را محاسبه مي‌كنيم: يك اتم كنجي در سلول واحد در اشتراك 8 سلول واحد است، لذا براي هر سلول واحد 8/1 آن اتم‌هاي كنجي قابل محاسبه كردن است. يك اتم وجهي بين دو سلول تقسيم مي‌شود بنابراين نيمي از آن براي سلول مشخص قابل محاسبه است. بنابراين 6 اتم با 2/1 مقدار و 8 اتم با 8/1 مقدار در سلول واحد شركت دارند. در كل 4 اتم در يك سلول واحد وجود دارد.
براي ديدن سلول واحد و سهم آن از هر اتم بر روي سلول واحد كليك كنيد.

1386/12/4لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5887
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5887