المپياد جهاني شيمي
 نيروهاي بين مولكولي (زنگ تفريح شماره‌ي 78)
نيروهاي بين مولكولي (زنگ تفريح شماره‌ي 78)زنگ تفريح شيمي
پيوند هيدروژني
نيروهاي بين مولكولي

چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - دانش
    - «دانش امور جزوي» > «اصطلاح‌ها»
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها يا روش‌شناسي»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط» 
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل اصول سازماني»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»

 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي - دريافت كردن (توجه)
    - «آگاهي» 
    - «ميل به پذيرش»   

 نتايج مورد نظر
    
آشنايي با نيروهاي بين مولكولي
 محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
     «پيوندهاي شيميايي»1386/12/18لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3852
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3852