المپياد جهاني شيمي
 جدول تناوبي (زنگ تفريح شماره‌ي 79)
جدول تناوبي (زنگ تفريح شماره‌ي 79)زنگ تفريح شيمي
شعاع اتمي و يوني
جدول تناوبي
چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - دانش
    - «دانش امور جزوي» > «اصطلاح‌ها»
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش طبقه‌بندي‌ها و طبقه‌ها»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش امور قراردادي»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روال‌ها و توالي‌ها»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش طبقه‌بندي‌ها و طبقه‌ها»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش ملاك‌ها»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط» 
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل اصول سازماني»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» > «فهميدن» > «ترجمه» > «ارزشيابي» > «داوري براساس شواهد دروني»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي - دريافت كردن (توجه)
    - «آگاهي» 
    - «ميل به پذيرش»   
    - «توجه انتخابي يا كنترل شده»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي - پاسخ دادن
    - «رضايت به پاسخ دادن» 
    - «ميل به پاسخ دادن» 

 نتايج مورد نظر
    
آشنايي با جدول «تناوبي عناصر»
    آشنايي با نام و جايگاه عناصر
 محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
     «روال تناوبي عناصر» > «شعاع اتمي» 
     «روال تناوبي عناصر» > «شعاع يوني»1386/12/25لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4093
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4093