المپياد جهاني شيمي
 كالري‌متر (زنگ تفريح شماره‌ي 83)
كالري‌متر (زنگ تفريح شماره‌ي 83)زنگ تفريح شيمي
سنجش گرماي ويژه‌ي فلز مجهول
كالري‌متر

در فلش زير شما يك كالري‌متر را مشاهده مي‌كنيد.

چندين فلز با دماي مشخص داده شده است كه شما با انتخاب خود فلز و جرم و دماي آن تغيير دماي آب درون كالري‌متر را در روي نمودار ملاحظه خواهيد كرد.

فلزهاي ‌X و Y داراي گرماي ويژه‌ي مجهول هستند. شما مي‌توانيد از روي اطلاعات داده شده گرماي ويژه‌ي آن را حساب كنيد ( گرماي ويژه‌‌ي آب داده شده است).

1387/1/24لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5893
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5893