المپياد جهاني شيمي
  صورتبندي‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 100)
صورتبندي‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 100)زنگ تفريح شيمي
تغيير ساختار و تغيير انرژي
صورتبندي‌ها

انرژي مربوط به صورت‌بندي‌هاي مختلف مولكولي در نمودارهاي زير براي سه مولكول «اتان»، «بوتان» و «سيكلو هگزان» نمايش داده شده است. همزمان با تغيير صورت‌بندي، انرژي مولكول تغيير مي‌كند.
بر روي هركدام از صورت‌بندي‌هاي مولكولي كليك كنيد تا ميزان انرژي مربوط به آن صورت‌بندي را ببينيد.

«اتان»


«بوتان»


«سيكلوهگزان»

1387/6/7لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3937
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3937