المپياد جهاني شيمي
 واكنش مانيخ (زنگ تفريح شماره‌ي 101)
واكنش مانيخ (زنگ تفريح شماره‌ي 101)زنگ تفريح شيمي
سنتز
واكنش مانيخ

واكنش «مانيخ» يك واكنش آلي، شامل «آمينو آلكيلاسيون» يك پروتون اسيدي در مجاورت يك گروه عاملي كربونيلي است كه همراه با فرمالدهيد و آمونيم يا هر آمين نوع اول يا دوم انجام مي‌شود. محصول نهايي يك تركيب «بتا- آمينو كربونيل» (β-amino-carbonyl) است.


 واكنش پس از شيميداني به نام «كارل مانيخ» نام‌گذاري شد.
اين واكنش از نوع افزايشي نوكلئوفيلي است.

از واكنش «مانيخ» در سنتز تركيب‌هاي طبيعي - پپتيدها، نوكلئوتيدها، آنتي‌بيوتيك‌ها و آلكالوئيدها، تنظيم‌كننده‌هاي رشد گياهان، شيمي رنگ و پلي‌مر و كاتاليزورها استفاده مي‌شود.

در انيميشن زير مراحل مختلف را ملاحظه خواهيد كرد.
براي مشاهده بر روي كليد نمايش كليك كنيد.

1387/6/14لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5853
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5853