المپياد جهاني شيمي
 استوكيومتري (زنگ تفريح شماره‌ي 111)
استوكيومتري (زنگ تفريح شماره‌ي 111)زنگ تفريح شيمي
كاهش جرم در اثر واكنش
كاهش جرم در اثر واكنش

در اين آزمايش جرم نمونه‌اي از سنگ مرمر خرد شده توسط ترازوي تجزيه‌اي اندازه‌گيري مي‌شود.

اين ذره‌ها – كلسيم كربنات – درون بشري ريخته شده و در مجاورت اسيد نيتريك قرار داده مي‌شود تا با آن واكنش دهد.

محصول واكنش كربن دي‌اكسيد، آب و نيترات كلسيم محلول است. اين واكنش باعث كاهش جرم قابل توجهي از جرم مي‌شود.

«اندازه‌گيري جرم اوليه سنگ مرمر»


«افزودن  اسيد نيتريك»

«گذشت 2 ساعت»
«گذشت 6 ساعت»
«گذشت 24 ساعت»
«تغيير رنگ ديده شده ناشي از انجام واكنش است.»
«اندازه‌گيري مجدد وزن سنگ مرمر پس از واكنش»


1387/9/14لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3930
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3930