المپياد جهاني شيمي
 واكنش‌هاي رسوبي 1 (زنگ تفريح شماره‌ي 113)
واكنش‌هاي رسوبي 1 (زنگ تفريح شماره‌ي 113)زنگ تفريح شيمي
نيترات فلزي و سديم هيدروكسيد
نيترات فلزي و سديم هيدروكسيد

سديم هيدروكسيد با نيترات مس (II)

افزودن سديم هيدروكسيد بي‌رنگ به نيترات مس (II) آبي رنگ، توليد رسوب آبي كم‌رنگ مي‌كند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم هيدروكسيد (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات مس (II) (آبي)

رسوب: (آبي كم‌رنگ)


سديم هيدروكسيد با نيترات نيكل (II)

افزودن سديم هيدروكسيد بي‌رنگ به نيترات نيكل (II) سبز رنگ، توليد رسوب سبز كم‌رنگ مي‌كند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم هيدروكسيد (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات نيكل (II) (سبز)

رسوب: (سبز كم‌رنگ)


سديم هيدروكسيد با نيترات نقره

افزودن سديم هيدروكسيد بي‌رنگ به نيترات نقره‌ي بي‌رنگ، توليد رسوب قهوه‌اي مي‌كند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم هيدروكسيد (بي‌رنگ)


محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات نقره (بي‌رنگ)

رسوب: (قهوه‌اي)


سديم هيدروكسيد با نيترات آهن (III)

افزودن سديم هيدروكسيد بي‌رنگ به نيترات آهن (III) زرد تيره، توليد رسوب نارنجي متمايل به قرمز مي‌كند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم هيدروكسيد (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات آهن (III) (زرد تيره)

رسوب: (نارنجي متمايل به قرمز)نمايش مولكولي واكنش


در شكل‌هاي زير نمايش مولكولي انجام واكنش را - به عنوان نمونه براي نيترات مس- مشاهده مي‌كنيد:

اين شكل محلول نيترات مس را نمايش مي‌دهد. توپ‌هاي برنزي رنگ يون‌هاي مس هستند. يون نيترات با اتم‌هاي نيتروژن آبي كه با سه اتم‌ قرمز اكسيژن احاطه شده‌اند نمايش داده شده است.

اين شكل محلول سديم هيدروكسيد را نمايش مي‌دهد. توپ‌های آبي خاكستري يون‌هاي سديم هستند. يون‌هاي هيدروكسيد با اتم‌هاي هيدروژن خاكستري كه در كنار اتم اكسيژن قرمز قرار دارند نمايش داده شده است.

اين شكل مخلوط هر چهار يون را قبل از واكنش نمايش مي‌دهد.


اين شكل مخلوط واكنش را پس از انجام واكنش نمايش مي‌دهد، كه در آن هيدروكسيد مس جامد و يون‌هاي سديم و يون‌هاي نيترات ديده مي‌شود.

 

1387/10/16لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2958
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2958