المپياد جهاني شيمي
 واكنش‌هاي رسوبي 2 (زنگ تفريح شماره‌ي 114)
واكنش‌هاي رسوبي 2 (زنگ تفريح شماره‌ي 114)زنگ تفريح شيمي
رسوب يون فلزي با سديم يديد
رسوب يون فلزي با سديم يديد

سديم يديد با كلريد جيوه‌ي (II)

افزودن محلول زرد بسيار كم‌رنگ سديم يديد به كلريد جيوه‌ي (II) بي‌رنگ، توليد رسوب نارنجي مي‌كند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم يديد (زرد بسيار كم‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.1 مولار از كلريد جيوه‌ي (II) (بي‌رنگ)

رسوب: (نارنجي)
نمايش مولكولي براي واكنش سديم يديد با كلريد جيوه‌ي (II)


اين شكل محلول كلريد جيوه‌ را نمايش مي‌دهد. توپ‌هاي قرمز يون‌هاي جيوه‌ي (II) هستند. يون‌هاي كلريد با رنگ سبز نمايش داده شده است.

اين شكل محلول سديم يديد را نمايش مي‌دهد. توپ‌هاي آبي خاكستري يون‌هاي سديم هستند. يون‌هاي يديد با رنگ بنفش نمايش داده شده است.


اين شكل مخلوط هر چهار يون را قبل از واكنش نمايش مي‌دهد.


اين شكل مخلوط واكنش را پس از انجام واكنش نمايش مي‌دهد، كه در آن يديد جيوه‌ي ((II جامد و يون‌هاي سديم وكلر ديده مي‌شوند.سديم يديد با نيترات سرب (II)

افزودن محلول زرد بسيار كم‌رنگ سديم يديد به نيترات سرب (II) بي‌رنگ، توليد رسوب زرد مي‌كند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم يديد (زرد بسيار كم‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات نقره‌ي (II) (بي‌رنگ)

رسوب: (زرد)

سديم يديد با نيترات نقره

افزودن محلول زرد بسيار كم‌رنگ سديم يديد به نيترات نقره‌ي بي‌رنگ توليد رسوب بسيار كم رنگ برنزه مي‌كند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم يديد (زرد بسيار كم‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات نقره‌ي (II) (بي‌رنگ)

رسوب: (متمايل به سفيد)


سديم يديد با نيترات پتاسيم

افزودن محلول زرد بسيار كم‌رنگ سديم يديد به نيترات پتاسيم بي‌رنگ واكنشي را در بر نداشته، رسوبي تشكيل نمي‌شود و محلول بي‌رنگ باقي مي‌ماند.

محلول اول: محلول نيم مولار از سديم يديد (زرد بسيار كم‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات پتاسيم (بي‌رنگ)

رسوب: (تقريبا بي‌رنگ)


 
نمايش مولكولي براي واكنش سديم يديد با نيترات پتاسيم اين شكل محلول نيترات پتاسيم را نمايش مي‌دهد. توپ‌هاي سبز-آبي يون‌هاي پتاسيم است. يون‌هاي نيترات با توپ‌هاي آبي براي نيتروژن و سه يون قرمز اكسيژن احاطه كننده نمايش داده شده است.

2- اين شكل محلول سديم يديد را نمايش مي‌دهد. توپ‌هاي آبي-خاكستري يون‌هاي سديم هستند. يون‌هاي يديد با رنگ بنفش نمايش داده شده است.

3- اين شكل مخلوط را پس از مخلوط شدن كامل نمايش مي‌دهد، كه در آن يون‌هاي پتاسيم، يديد، سديم و نيترات ديده مي‌شوند.

1387/10/27لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5876
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5876