المپياد جهاني شيمي
 واكنش‌هاي رسوبي 3 (زنگ تفريح شماره‌ي 115)
واكنش‌هاي رسوبي 3 (زنگ تفريح شماره‌ي 115)زنگ تفريح شيمي
رسوب يون فلزي با سديم سولفيد
رسوب يون فلزي با سديم سولفيد

سديم سولفيد با نيترات نيكل (II)

افزودن سديم سولفيد بي‌رنگ به نيترات نيكل (II) سبز، توليد رسوب سياه مي‌كند.

محلول اول: محلول 0.1 مولار از سديم سولفيد (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات نيكل (II) (سبز)

رسوب: (سياه)
سديم سولفيد با نيترات مس (II)

افزودن سديم سولفيد بي‌رنگ به نيترات مس (II) آبي، توليد رسوب سياه مي‌كند.

محلول اول: محلول 0.1 مولار از سديم سولفيد (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات مس (II) (آبي)

رسوب: (سياه)
سديم سولفيد با كلريد كادميم (II)

افزودن سديم سولفيد بي‌رنگ به كلريد كادميم (II) بي‌رنگ، توليد رسوب زرد مي‌كند.

محلول اول: محلول 0.1 مولار از سديم سولفيد (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار كلريد كادميم (II) (بي‌رنگ)

رسوب: (زرد)


سديم سولفيد با نيترات سرب (II)

افزودن سديم سولفيد بي‌رنگ به نيترات سرب (II) بي‌رنگ، توليد رسوب قهوه‌اي تيره مي‌كند.

محلول اول: محلول 0.1 مولار از سديم سولفيد (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار نيترات سرب (II) (بي‌رنگ)

رسوب: (قهوه‌اي تيره) 

1387/11/5لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5844
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5844