المپياد جهاني شيمي
 واكنش‌هاي رسوبي 4 (زنگ تفريح شماره‌ي 116)
واكنش‌هاي رسوبي 4 (زنگ تفريح شماره‌ي 116)زنگ تفريح شيمي
رسوب يون فلزي با كرومات پتاسيم
رسوب يون فلزي با كرومات پتاسيم

كرومات پتاسيم با نيترات نقره

افزودن كرومات پتاسيم زرد به نيترات نقره‌ بي‌رنگ، توليد رسوب قرمز- نارنجي مي‌كند.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كرومات پتاسيم (زرد)

محلول دوم: محلول 0.1 مولار از نيترات نقره (بي‌رنگ)

رسوب: (قرمز- نارنجي)


كرومات پتاسيم با نيترات سرب (II)


افزودن كرومات پتاسيم زرد به نيترات نقره‌ بي‌رنگ، توليد رسوب زرد مي‌كند.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كرومات پتاسيم (زرد)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات سرب (II) (بي‌رنگ)

رسوب: (زرد)كرومات پتاسيم با نيترات سديم

افزودن كرومات پتاسيم زرد به نيترات سديم بي‌رنگ، واكنشي را در پي ندارد.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كرومات پتاسيم (زرد)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات سديم (بي‌رنگ)

رسوب: نداريم – محلول نهايي زرد رنگ است.

1387/11/12لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5846
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5846