المپياد جهاني شيمي
 واكنش‌هاي رسوبي 5 (زنگ تفريح شماره‌ي 117)
واكنش‌هاي رسوبي 5 (زنگ تفريح شماره‌ي 117)زنگ تفريح شيمي
نيترات فلزي با سديم كلريد

نيترات فلزي با سديم كلريد

كلريد سديم با نيترات نقره

افزودن كلريد سديم بي‌رنگ به نيترات نقره‌ بي‌رنگ، توليد رسوب سفيد مي‌كند.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كلريد سديم (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.1 مولار از نيترات نقره (بي‌رنگ)

رسوب: (سفيد)
نمايش مولكولي براي واكنش كلريد سديم با نيترات نقره

 اين شكل محلول نيترات نقره را نمايش مي‌دهد. توپ‌هاي بنفش يون‌هاي نقره هستند. يون‌هاي نيترات با رنگ آبي براي نيتروژن كه با اتم‌هاي قرمز اكسيژن احاطه شده‌اند نمايش داده شده است.اين شكل محلول سديم كلريد را نمايش مي‌دهد. توپ‌هاي آبي خاكستري يون‌هاي سديم هستند. يون‌هاي كلريد با رنگ سبز نمايش داده شده است. اين شكل مخلوط هر چهار يون را قبل از واكنش نمايش مي‌دهد.اين شكل مخلوط واكنش را پس از انجام واكنش نمايش مي‌دهد، كه در آن كلريد نقره‌ي جامد و يون‌هاي سديم ونيترات ديده مي‌شوند.


 

كلريد سديم با نيترات مس (II)

افزودن كلريد سديم بي‌رنگ به نيترات مس (II) آبي، باعث واكنشي نمي‌شود و محلول آبي باقي مي‌ماند.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كلريد سديم (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات مس (II) (آبي)

رسوب: تشكيل نمي‌شود. محلول آبي مي‌ماند.كلريد سديم با نيترات نيكل (II)

افزودن كلريد سديم بي‌رنگ به نيترات نيكل (II) سبز، باعث واكنشي نمي‌شود و محلول سبز باقي مي‌ماند.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كلريد سديم (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات مس (II) (سبز)

رسوب: تشكيل نمي‌شود. محلول سبز مي‌ماند.
كلريد سديم با نيترات آهن (III)

افزودن كلريد سديم بي‌رنگ به نيترات آهن (III) زرد تيره، باعث واكنشي نمي‌شود و محلول سبز باقي مي‌ماند.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كلريد سديم (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات آهن (III) (زرد تيره)

رسوب: تشكيل نمي‌شود. محلول زرد تيره مي‌ماند.كلريد سديم با نيترات پتاسيم

افزودن كلريد سديم بي‌رنگ به نيترات پتاسيم بي‌رنگ، باعث واكنشي نمي‌شود و محلول بي‌رنگ باقي مي‌ماند.

محلول اول: محلول 0.2 مولار از كلريد سديم (بي‌رنگ)

محلول دوم: محلول 0.2 مولار از نيترات پتاسيم (بي‌رنگ)

رسوب: تشكيل نمي‌شود. محلول بي‌رنگ مي‌ماند.
1387/11/19لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5791
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5791