المپياد جهاني شيمي
 حجم گاز (زنگ تفريح شماره‌ي 122)
حجم گاز (زنگ تفريح شماره‌ي 122)زنگ تفريح شيمي
اثر دما
حجم گاز

پيستون يك سرنگ را از درون آن خارج كرده و سيلندر آن را به‌وسيله‌ي يك لوله با بخار آب خارج شده از ظرف پر مي‌كنيم. دماي بخار آب درون سيلندر در حدود 95 درجه‌ي سلسيوس – نزديك به دماي جوش- است.

پس از چند لحظه كه فضاي درون سيلندر پر از بخار شد، پيستون سرنگ را مجددا درون سيلندر قرار داده، سرنگ را درون حمام يخ مي‌گذاريم.

بخار آب درون سرنگ متراكم شده، فشار درون سرنگ نسبت به فشار خارج كاهش مي‌يابد. در نتيجه فشار اتمسفر پيستون را در درون سيلندر جابه‌جا مي‌كند.1388/1/14لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5989
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5989