المپياد جهاني شيمي
 ترموديناميك و سينتيك (زنگ تفريح شماره‌ي 124)
ترموديناميك و سينتيك (زنگ تفريح شماره‌ي 124)زنگ تفريح شيمي
تشكيل يديد جيوه رمبيك (Rhombic) و تتراگونال (Tetragonal)
تشكيل يديد جيوه رمبيك (Rhombic) و تتراگونال (Tetragonal)

در سمت چپ محلول‌هاي رقيق جيوه‌ي (II) و يون‌هاي يد با هم مخلوط مي‌شوند. مخلوط به سرعت به رنگ زرد در‌مي‌آيد، كه بيان كننده‌ي وجود يديد جيوه‌ي (II) رمبيك (rhombic) است.

در سمت راست محلول‌هاي غليظ از دو ماده‌ي اوليه وجود دارد. مخلوط كردن اين دو محلول هم در ابتدا ماده‌ي زرد را توليد مي‌كند ولي به سرعت به يديد جيوه‌ي (II) تتراگونال (tetragonal) نارنجي رنگ – كه به لحاظ ترموديناميكي پايدار تر است- تبديل مي‌شود.

در طي زمان مخلوط اوليه از محلول‌هاي رقيق هم تغيير رنگ مي‌دهند و در نهايت به رنگ نارنجي درمي‌آيد كه بيان كننده‌ي تبديل شدن ساختار رمبيك به تتراگونال است.

1388/1/28لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4277
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4277