المپياد جهاني شيمي
 جاذبه الکترواستاتیک (زنگ تفریح شماره‌ی 131)
جاذبه الکترواستاتیک (زنگ تفریح شماره‌ی 131)زنگ تفريح شيمي
بررسی مایعات
جاذبه الکترواستاتیک

آزمایش قدیمی میله و گلوله در فیزیک که در خاطرتان هست، مالش میله‌هایی از جنس شیشه و باکلیت باعث انحراف گلوله‌ی ساخته شده با فویل آلومینیمی می‌شد. در این زنگ تفریح همین آزمایش را برای مایعات تکرار می‌کنیم. روش کلی به این شکل است که مایع مورد نظر را درون بورت میریزیم. جریان کوچک یکنواختی از آن را باز می‌کنیم تا به درون بشری که در پایین بورت قرار داده‌ایم جاری شود. سپس با دو میله شیشه‌ای مالش داده شده با ابریشم و میله باکلیتی مالش داده شده با خز آزمایشی مشابه آزمایش گلوله آلومینیمی انجام می‌دهیم. در هر کدام از موارد که میله باردار را نزدیک جریان مایع می‌کنیم، این جریان از مسیر مستقیم خود منحرف می‌شود. در چند مورد این آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است؛
آب مقطر، اتانول، استون و دی‌کلرومتیل با نزدیک کردن هر دو میله منحرف می‌شود. مولکول‌های قطبی این مواد در هر دو شرایط جهت‌گیری مناسب کرده و به سمت میله‌ها منحرف می‌شوند. اما در مورد تتراکلرو متیل و هگزان چون مولکول غیر قطبی است، انحرافی صورت نمی‌گیرید.

«مولکول آب»


«مولکول اتانول»«مولکول استون»«مولکول دیکلرومتیل»«مولکول تترا کلرو متیل»«مولکول هگزان»

1388/4/28لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4057
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4057