المپياد جهاني شيمي
 تغییر رنگ (زنگ تفریح شماره‌ی 174)
تغییر رنگ (زنگ تفریح شماره‌ی 174)زنگ تفريح شيمي
اکسایش و کاهش

 

تغییر رنگ

 

  

 

زمانی که شناساگر "آبی متیل"را به محلولی شامل "دکستروزو "پتاسیم هیدروکسید" اضافه کرده و آنرا بهشدت هم بزنیم رنگ آن آبی تند میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 پس از چند ثانیه رنگ محلول از بین میرود.

 

 

 

 

با همزدن شدید دوباره محلول به رنگ آبی برمیگردد. این فرآیند را بارها و بارها میتوان تکرار کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از همزدنهای زیاد، تغییر بسیار جزئی در رنگ محلول بهوجود میآید.

 

 

 

 

در آزمایشی دیگر میتوان "آبی متیل" را به محلول صورتی از "رسازورین"، "دکستروز" و "پتاسیم هیدروکسید" افزود. در این حالت با همزدن شدید محلول آبی میشود.

 

 

با گذشت زمان بهتدریج به رنگ صورتی درآمده و سپس بیرنگ میشود. بازهم با همزدن شدید رنگ محلول آبی میشود.

 
 


 


 

 

   

 

  

1389/6/10لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5862
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5862