المپياد جهاني شيمي
 ساعت آب پرتقالی (زنگ تفریح شماره‌ی 177)
ساعت آب پرتقالی (زنگ تفریح شماره‌ی 177)زنگ تفريح شيمي
سلول گالوانی

 

ساعت آب پرتقالی

 

  

 

میتوان یک سلول گالوانی با استفاده از نوار منیزیمی و مسی و مقداری آب پرتقال تهیه کرد. جریان حاصل از این سلول برای بهکار انداختن ساعتی که با باطری جریان مستقیم شارژ میشود کافی است. 

 

 

 

 «نوار منیزیمی و مسی و مقداری آب پرتقال تشکیل سلول الکتروشیمیایی میدهد»

 

 

«این ولتاژ تولیدی برای بهکار انداختن ساعت کافی است»  

 

 

«هرکدام از نوارهای سیمهای مسی و منیزیمی را به انتهای مثبت و منفی ساعت وصل کنید»

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

1389/7/10لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5835
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5835