المپياد جهاني شيمي
 واکنش کلر با گاز طبیعی (زنگ تفریح شماره‌ی 178)
واکنش کلر با گاز طبیعی (زنگ تفریح شماره‌ی 178)زنگ تفريح شيمي
واکنش گرماده

 

واکنش کلر با گاز طبیعی

 

  

 

گاز طبیعی  از متان تشکیل شده است. شعله‌ی متان را وارد ظرفی با گاز کلر میکنیم. شعله از زرد روشن یه رنگ زرد تیره تغییر رنگ داده و دود میکند که بیان کننده اکسید شدن متان با گاز کلر بهجای اکسید شدن آن با اکسیژن است. یکی از محصولات این واکنش هیدروژن کلرید است. حضور هیدروزن کلرید با آمونیم قابل مشاهده است. کاهش کلر با کاهش رنگ آن در ظرف قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

«مشعل گاز طبیعی را روشن میکنیم»

 

 

«واکنش بین متان و هوا با واکنش متان و کلر جایگزین میشود»

 

 

«کاهش مقدار کلر با کم شدن مقدار آن در ظرف –کاهش رنگ در ظرف- قابل مشاهده است»

 

 

 

«دود آمونیم کلرید تولید شده، بیان کنندهی حضور هیدروژن کلرید است»

 

 

 

 

   

 

  

1389/7/25لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3822
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3822