المپياد جهاني شيمي
 تبديل نيتريك اكسيد به نيتروژن دي ‌اكسيد (زنگ تفريح شماره‌ي 40)
تبديل نيتريك اكسيد به نيتروژن دي ‌اكسيد (زنگ تفريح شماره‌ي 40)زنگ تفريح شيمي
علت هر يك از سه واكنش نمايش داده شده را توضيح دهيد.

1386/3/23لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5908
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5908