المپياد جهاني شيمي
 الكتروشيمي (زنگ تفريح شماره‌ي 41)
الكتروشيمي (زنگ تفريح شماره‌ي 41)زنگ تفريح شيمي
آشنايي با اصطلاحات – قسمت اول

آشنايي با اصطلاحات – قسمت اول

الكتروشيمي

تمام واكنش‌هاي شيميايي اساسا ماهيت الكتريكي دارند زيرا الكترون‌ها در تمام انواع پيوندهاي شيميايي (به راه‌هاي گوناگون) دخالت دارند اما الكتروشيمي بيش از هر چيز بررسي پديده‌هاي اكسايش، كاهش است.

1

2

3

4

5

6روابط بين تغيير شيميايي و انرژي الكتريكي - هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي - حايز اهميت است. از واكنش‌هاي شيميايي مي‌توان براي توليد انرژي الكتريكي استفاده كرد (در سلول‌هايي كه «ولتايي» يا «گالواني» ناميده مي‌شوند). انرژي الكتريكي را مي‌توان براي تبديل‌هاي شيميايي به‌كار برد (در سل‌هاي الكتروليتي).

علاوه بر اين، مطالعه‌ي فرايندهاي الكتروشيميايي منجر به فهم و تنظيم قواعد آن‌گونه از پديده‌هاي اكسايش، كاهش - كه خارج از اين‌گونه سلول‌ها روي مي‌دهند - نيز مي‌شود.

1386/4/1لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5851
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5851