المپياد جهاني شيمي
 نور سرد (زنگ تفريح شماره‌ي 55)
نور سرد (زنگ تفريح شماره‌ي 55)زنگ تفريح شيمي
واكنش «لومينول» با «سديم هيدروكسيد» و «آب اكسيژنه»

نور سرد

روش اجرا
يك بشر (يا ارلن) 2 ليتري محتوي 1800 ميلي‌ليتر از محلول مخصوصي در روي ميز آزمايش قرار مي‌دهيم. مقدار كمي ماده‌ي جامد را به محلول موجود در بشر (يا ارلن) اضافه مي‌كنيم. مايع درون را با يك همزن به چرخش در مي‌آوريم. محلول با رنگ آبي بنفش سحر‌اميزي شروع به درخشش مي‌كند.

مواد مورد نياز
- يك بشر (يا ارلن) دو ليتري شامل 1/0 گرم ماده‌ي «لومينول»
- 10 ميلي‌ليتر محلول 5 درصد «سديم هيدروكسيد» تازه‌ي تهيه شده
- 10 ميلي‌ليتر محلول 3 درصد «آب اكسيژنه» (حجم اين مواد را به 1800 مي‌رسانيم)
- مقداري «فري سيانور پتاسيم»  به‌عنوان كاتاليزور. توضيح آزمايش

آزمايش بالا يك فعل و انفعال اكسيداسيون و احيا را نشان مي‌دهد كه بدون حرارت انجام مي‌شود.


1386/7/18لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4214
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4214