المپياد جهاني شيمي
 - آب پرتقال غيب شونده (زنگ تفريح شماره‌ي 58)
- آب پرتقال غيب شونده (زنگ تفريح شماره‌ي 58)زنگ تفريح شيمي
- واكنش «كلرور مركوريك» و «يدور پتاسيم»

آب پرتقال غيب شونده
روش اجرا

دو بشر كه داراي محلول‌هاي بي‌رنگي هستند روي ميز قرار دارند. مقداري مايع از بشر اولي به داخل دومي مي‌ريزيم. يك رنگ پرتقالي ظاهرشده و سپس از بين مي‌رود.

حال مقداري محلول از بشر دوم وارد بشر اول مي‌كنيم، رنگ پرتقالي روشن ظاهر مي‌شود. پس از اضافه كردن مقدار بيش‌تري از محلول بشر دوم در بشر اول، رنگ پرتقالي كاملا از بين مي‌رود.

مواد لازم

- 5 گرم «كلرور مركوريك»
- 5 گرم «يدور پتاسيم»
- آب مقطر
- دو بشر 400 ميلي‌ليتري

توضيح آزمايش

بشر اول را تا دو سوم از محلول رقيق «كلرور مركوريك» و بشر دوم را نيز تا نيمه از محلول رقيق «يدور پتاسيم»‌ پركنيد.

«كلرور مركوريك» با «يدور پتاسيم» تركيب شده و توليد «يدورمركوريك» پرتقالي رنگ مي‌كند. «يدورمركوريك» به نوبت در «يدور پتاسيم» حل شده و توليد كمپلكس بي‌رنگي از «يدور پتاسيم» و «يدور مركوريك» مي‌كند.

1386/8/4لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
 پيوندها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2908
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2908