مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 بازي با سنگ (مسابقه‌ي شماره‌ي 90)
بازي با سنگ (مسابقه‌ي شماره‌ي 90)مسابقه كامپيوتر
تركيبيات

بازي با سنگ


اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با تركيبيات
 محتواي آموزشي
    - تركيبيات.
سؤال
«حميد» و «احسان» در حال بازي‌اي دو نفره با قواعد ذيل هستند:

 قاعده‌ي يكم
ابتدا يك ستون از  سنگ وجود دارد به‌گونه‌اي كه رابطه‌ي ذيل برقرار باشد:
(رابطه‌ي 1)

 قاعده‌ي دوم
بازيكنان يكي در ميان بازي مي‌كنند به‌گونه‌اي كه «حميد»‌ شروع‌كننده‌ي بازي باشد.

در اولين دور «حميد» بايد حداقل 1 و حداكثر  سنگ را از ستون بردارد.

 قاعده‌ي سوم
اگر بازيكني سنگ را در دور مربوط به خودش بردارد بازيكن ديگر در دور بعد بايد حداقل 1 و حداكثر  سنگ را بردارد.

 قاعده‌ي چهارم
بازيكني كه آخرين سنگ را بردارد بازي را مي‌برد.

الف – تعيين كنيد اگر  باشد چه شخصي بازي را خواهد برد؟ استراتژي‌اي براي «بردن» ارائه دهيد.

ب – تعيين كنيد اگر  باشد چه شخصي بازي را خواهد برد؟ استراتژي‌اي براي «بردن» ارائه دهيد.

ج – تمام مقادير  را تعيين كنيد براي اين‌كه «احسان» داراي استراتژي‌اي براي «بردن» باشد. استراتژي مذكور را شرح دهيد..

1387/7/5لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2475
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2475