مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 دوستي بين مدرسه‌اي! (مسابقه‌ي شماره‌ي 94)
دوستي بين مدرسه‌اي! (مسابقه‌ي شماره‌ي 94)مسابقه كامپيوتر
روش‌هاي استدلال

دوستي بين مدرسه‌اي!


اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.


چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «ارزشيابي» < «داوري بر اساس شواهد دروني»
نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با حل مسأله با به‌كار بردن استدلال‌هاي منطقي
 محتواي آموزشي
    - ساختارهاي گسسته (Discrete Structures) < روش‌هاي استدلال (Proof Techniques)
    - ساختارهاي گسسته (Discrete Structures) < منطق پايه (Basic Logic).  

سؤال
سه مدرسه داراي  دانش‌اموز است. هر دانش‌اموز حداقل داراي  دوست بين دانش‌اموزان دو مدرسه‌‌ي ديگر است.

ثابت كنيد سه دانش‌اموز از مدرسه‌هاي مختلف وجود دارد كه همگي با يكديگر دوست هستند.

ياداوري – دوستي متقارن است. اگر دانش‌اموز  با دانش‌اموز  دوست باشد پس دانش‌اموز  با دانش‌اموز ‌دوست خواهد بود.

1387/8/13لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2426
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2426