مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 جاده‌هاي استاني (مسابقه‌ي شماره‌ي 98)
جاده‌هاي استاني (مسابقه‌ي شماره‌ي 98)مسابقه كامپيوتر
گراف‌ها

جاده‌هاي استاني


اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - حل مسأله با استفاده از گراف‌ها
 محتواي آموزشي
    - گرا‌ف‌ها.سؤال
نقشه‌ي استان الف در شكل 1 و استان ب در شكل 2 نشان داده شده است كه در آن هر نقطه‌، يك شهر و هر خط يك جاده بين دو شهر است.

در هر دو شكل، فاصله‌ي شهرهاي A و B برابر است با حداقل تعداد جاده‌هايي كه بايد طي كنيم تا از A به B برسيم. يك دزد در يكي از اين شهرها – كه از قبل مشخص نيست – مخفي شده است.

براي پيدا كردن اين دزد مجاز هستيم به‌صورت ذيل عمل كنيم:

- در ابتداي هر روز يكي از شهرها به‌نام A را انتخاب و آن را جستجو مي‌كنيم:

اگر دزد در آن شهر باشد او را دستگير مي‌كنيم.

 اگر دزد در آن شهر نباشد به‌كمك دستگاهي، فاصله‌ي شهر A را تا شهري كه دزد در آن قرار دارد پيدا مي‌كنيم..

- در انتهاي هر روز دزد از شهري كه در آن قرار دارد به يكي از شهرهاي «مجاور» آن مي‌رود. دقت كنيد دزد حتماً جاي خود را عوض مي‌كند.

به‌نظر شما در هر استان حداقل به چند روز نياز داريم تا مطمئن شويم دزد را دستگير خواهيم كرد؟ياداوري
دو شهر را «مجاور»‌ مي‌گوييم اگر با يك جاده به‌هم متصل باشند.

1387/9/16لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2667
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2667