مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 پست بين‌المللي (مسابقه‌ي شماره‌ي 102)
پست بين‌المللي (مسابقه‌ي شماره‌ي 102)مسابقه كامپيوتر
نظريه‌ي گراف‌ها

پست بين‌المللي 

اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.

 

 

 

 

چكيده

اهداف آموزشي

 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش

  - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»

 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني

  - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»

  - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»

  - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»

  - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»

  - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»

  - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»

 نتايج مورد نظر

  - حل مسأله با استفاده از نظريه‌ي گراف‌ها

 محتواي آموزشي
  - نظريه‌ي گراف‌ها.سؤال
يك شركت بين‌المللي پستي ايراني حمل و نقل نامه‌ها را بين شهرهاي كشورها برعهده گرفته است. وظيفه‌ي هر پستچي انتقال محموله‌ها از يك شهر به شهر مجاور آن است. ممكن است محموله‌ي پستي از هر شهر به پايتخت نيز انتقال يابد.

اصطلاح «بااهميت‌تر» را اين‌گونه توصيف مي‌كنيم:

براي هر دو شهر A و B، اگر هر مسير ممكن براي انتقال محموله از شهر A به پايتخت P از شهر B بگذرد شهر B «بااهميت‌تر» خوانده مي‌شود.الف – ثابت كنيد براي هر سه شهر متفاوت A، B و C اگر شهر B «بااهميت‌تر» از شهر A باشد و C نيز «بااهميت‌تر» از شهر B باشد رد اين‌صورت شهر C از شهر A «بااهميت‌تر» خواهد بود.

ب – ثابت كنيد براي هر سه شهر مختلف A، B و C، اگر هر دو شهر B و C «بااهميت‌تر» از شهر A باشند:

- يا شهر C «بااهميت‌تر» از شهر B است

- يا شهر B «بااهميت‌تر» از شهر C است.
1387/10/19لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2499
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2499