مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 تماشاي بازي‌هاي اردوگاهي (مسابقه‌ي شماره‌ي 105)
تماشاي بازي‌هاي اردوگاهي (مسابقه‌ي شماره‌ي 105)مسابقه كامپيوتر
تركيبيات

تماشاي بازي‌هاي اردوگاهي 

اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.


چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» < «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - حل مسأله با استفاده از تركيبيات
 محتواي آموزشي
    - تركيبيات.دانشكده‌ي مهندسي عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

دانشكده‌ي مكانيك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 

سؤال

چهار دانشجوي دانشكده‌ي مهندسي عمران و پنج دانشجوي دانشكده‌ي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تصميم گرفتند در اردوگاه نور نشتارود شاهد برگزاري بازي‌هاي اردوگاهي باشند.

نام دو نفر از اين دانشجويان از دانشكده‌هاي مهندسي عمران و مكانيك به‌ترتيب «جلال» و «جعفر» است.

اما به‌هر حال متوجه مي‌شوند كه تنها 4 بليط براي‌شان باقي مانده است؛ بنابراين چهار نفر از آنان بايد برگردند!

فرض كنيد حداقل يك دانشجو از هر دانشكده بايد بازي را ببيند و حداقل يكي از «جلال» و «جعفر» نيز بايد شاهد بازي باشد.

چه تعداد حالت‌ براي انتخاب پنج دانشجويي وجود دارد كه بايد شاهد بازي باشند؟

1387/11/14لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2938
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2938