مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 پايان الگوريتم....
پايان الگوريتم....مسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره 122

الگوريتم زير را در نظر بگيريد:

1-چهار عدد A1، A2، A3، A4 را بخوان

2- به ازاي i از يك تا 4 مرحله زير را انجام بده

     اگر i<4 بود، آنگاه Bi= A i+1 - Ai و در غير اين‌صورت Bi= A1 – Ai

3- به ازاي i از 1 تا 4 مرحله زير را انجام بده

3-1 Ai=Bi

3-2 اگر Ai =0 آنگاه به c يكي اضافه كن

4- اگر c=4 بود باست

5- برو به مرحله 2

6- پايان

اگر A1=1، A2=1، A3= 2، A4=2 باشد هنگام پايان برنامه:

الف) A1= A3
ب) A2= A4

ج) A1=A4
د) برنامه پايان نمي‌يابد

1389/4/29لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2598
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2598